O nama: Ručno pravljenje lutke

KobaYagi Toys svaku svoju igračku pravi sam od početka do kraja sa puno ljubavi i pažnje. KobaYagi svoje MonsterZ i EnimalZ lutke pravi od recikliranog tekstila koji je bezbedan za decu. Cilj upotrebe ovog tekstila je da se smanji otpadni tekstil i smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu. KobaYagi toys ne radi sve sam već kao socijalno odgovorno preduzeće upošljava ranjive grupe odnosno u proizvodnji igračaka nam pomaže “Ženski centar Užice” koj upošljava žene iz ranjivih grupa, a kutije nam sklapa “Naša kuća” koja je tu sa ciljem da pomogne deci sa smetnjama u razvoju.

By | 2019-07-25T18:30:38+00:00 jul 11th, 2019|edukacija|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment