Društvena odgovornost

Home/Društvena odgovornost
Društvena odgovornost 2018-04-19T07:41:25+00:00

Koba Yagi – Centar za edukaciju i razvoj je udruženje i društveno preduzeće posvećeno osnaživanju kreativnog potencijala dece i mladih kroz inovativne obrazovne programe, socijalne inovacije i kreativno preduzetništvo.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, pokrenuli smo:

Koba Yagi Toys – prve društveno odgovorne igračke u Srbiji koje podstiču kreativni dece od 5 do 12 godina. U njihovoj izradi učestvuju žene koje pripadaju teže zapošljivim grupama i mladi s teškoćama u razvoju.

Školu za superheroje – edukativni centar namenjen budućim kreativnim inovatorima uzrasta od 6 do 14 godina, kao i stručnoj obuci edukatora i roditelja.

VIZIJA

Svet gde su sva deca povezana, jednaka, aktivna, samosvesna i odgovorna prema sebi, drugima i društvu u kojem žive.

MISIJA

Osnaživanje nove generacije kreativnih lidera kroz:

  1. Razvoj inovativnih edukativnih alata za rad s decom i mladima zasnovanim na razvoju kompetencija za 21. vek
  2. Razvoj potencijala dece i mladih kroz edukativne programe namenjene deci koja kreiraju bolju budućnost kroz nove tehnologije, naučnu i IT pismenost.
  3. Razvoj potencijala dece i mladih kroz edukativne programe koji razvijaju emocionalnu pismenost, kreativnost,
  4. Razvoj kompetencija edukatora i roditelja kroz seminare i radionice
  5. Razvoj socijalne ekonomije i osnaživanje dece, a posebno devojčica, mladih i žena koje pripadaju ranjivim grupama
  6. Povećanje zapošljivosti mladih kroz sticanje radne prakse u kreativnom sektoru i uključivanje u programe mobilnosti